Pakker

Repetition og evaluering er vejen til at implementere nye vaner og skabe konstant forbedrede resultater.

Jespers pakkeløsninger er en kombination af fire forskellige workshops, som tager udgangspunkt i hans ekspertiseområder. Pakkerne har hvert sit fokusområde og forløber sig typisk kvartalsvist over et år. Pakkerne er designet på basis af Jespers erfaring med hundredvis af virksomheder, deres behov og efterspørgsel. De skal ses som en investering i virksomhedens vedvarende succes, da der sættes mål, følges op og evalueres løbende.

Pakkeløsningerne tillader yderligere et mere tæt samarbejde mellem Jesper og virksomheden, som danner grundlaget for at få optimalt udbytte af den viden, som formidles. Sammensætningen af repetition, gensyn og evaluering giver den ultimativt bedste, dybeste og grundigste gennemgang af materialet og dermed den højeste grad af forståelse og succes hos deltagerne. Hver workshop varer cirka fire timer af hensyn til deltagernes koncentration og energiniveau og naturligvis af respekt for medarbejdernes tid.

Salgspakken

Det er en vigtig opgave at være sælger i det moderne samfund, men det kan også være udfordrende. Kropssprog er enhver sælgers bedste ven, hvis han lærer at bruge det rigtigt.

Salgspakken er for ambitiøse sælgere, som ønsker at løfte deres kompetenceniveau betydeligt og er villige til at gøre en indsats gennem aktiv læring og faktisk handling i hverdagen.

Løsningen forpligter deltagerne til at arbejde med de værktøjer de modtager og dermed forbedre deres evner konsistent over en længere periode, for derigennem at skabe bedre resultater i salg.

Pakken indeholder

Kropssprog & præsentationsteknik, forløbets første workshop om hvordan man efterlader et fantastisk førstehåndsindtryk, skaber ny energi og motivation i hverdagen og formidler på en begejstret måde, som giver kunden lyst at købe.

Mindset & positivitet, forløbets anden workshop, som indeholder de mest effektive værktøjer til hvordan man forholder sig optimistisk samt metoder til at skabe selvtillid og glæde og i øvrigt formlen på lykke og arbejdsglæde.

Goalmapping & motivation, forløbets tredje workshop, som leverer enkle teknikker til effektiv målsætning, strategier til at programmere hjernen til succes og metoder til at påvirke sin egen adfærd hensigtsmæssigt i enhver situation. Deltagerne lærer desuden hvordan de kan motivere sig selv til at holde fokus og derigennem gå efter deres mål hver dag.

Salg & persuasion, forløbets fjerde og sidste workshop, som blandt andet formidler Robert Cialdinis seks succesprincipper i salg, der er bygget på videnskabeligt baserede metoder til at få kunderne til at sige JA.

Take action

Lederpakken

Stærke ledere er dygtige til skabe en positiv, energisk og motiverende arbejdsgang for deres medarbejdere.

De har brug for, at medarbejderne yder på toppen af det de kan og derfor skal de selv være i stand til at vække motivation, energi og arbejdsglæde hver dag.

Lederpakken er for målbevidste ledere, som er klar til at give deres medarbejdere det bedste udgangspunkt for succes.

Pakkeløsningen er er sammensat af en række workshops, som har til formål at træne lederne i hvordan de effektivt kan bruge deres kropssprog til at løfte niveauet i deres daglige ledelse og, som resultat, øge produktiviteten og effektiviteten på arbejdspladsen.

Pakken indeholder

Kropssprog & præsentationsteknik, forløbets første workshop om hvordan man udstråler god energi og sender positive signaler til medarbejderne, skaber ny kraft og motivation i hverdagen og formidler på en inspirerende måde, som giver medarbejderne lyst til yde deres bedste.

Mindset & positivitet, forløbets anden workshop, som indeholder de mest effektive værktøjer til hvordan man forholder sig optimistisk samt metoder til at skabe selvtillid og glæde og i øvrigt formlen på lykke og arbejdsglæde.

Goalmapping & motivation, forløbets tredje workshop, som leverer enkle teknikker til effektiv målsætning, strategier til at programmere hjernen til succes og metoder til at påvirke sin egen adfærd hensigtsmæssigt i enhver situation. Deltagerne lærer desuden hvordan de kan motivere sig selv til at holde fokus og derigennem gå efter deres mål hver dag.

Persuasion & motivation, forløbets fjerde og sidste workshop, som handler om at dygtiggøre lederne til at motivere deres medarbejdere og påvirke dem positivt. Denne workshop tager blandt andet udgangspunkt i Robert Cialdinis seks indflydelsesprincipper.

Take Action

Motivationspakken

Alle arbejdspladser er forskellige og derfor skræddersyer Jesper denne pakke efter virksomhedens behov og efterspørgsel.
Denne pakkeløsning handler om at skabe god teamdynamik, blive dygtigere til at fremkalde positiv energi og arbejde sammen på en måde, som tilgodeser alle medarbejderne ud fra deres forskelligheder, styrker og kompetenceområder.

Pakken indeholder

Ud fra en række individuelle parametre vurderer Jesper i samarbejde med virksomheden, hvilke workshops deltagerne bør gennemgå for at få det absolut bedste udbytte fra forløbet. Denne tilpassede løsning giver mening for enhver virksomhed med behov for ny inspiration, energi og motivation.

Take Action
Gratis

Få første kapitel af min bog

Tilmeld dig her og få adgang til en masse inspiration og effektive værktøjer, du kan bruge med det samme i din hverdag og modtag samtidig første kapitel af min bog – gratis.